RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.12.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 8

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXI/183/12 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 7 września 2012r.
w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg,
Statut przedszkola.

Opis procedury
1. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 8
w Brzegu wprowadza się elektroniczny system ewidencji - oprogramowanie RSRejestrator, czytnik rejestrujący wejście i wyjście dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe
z przypisanym numerem i kodem.
2. Elektroniczny system ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu obowiązuje wszystkie dzieci.
3. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka
w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad podstawę programową oraz opłatę za wyżywienie.
4. Każdemu dziecku przysługuje jedna indywidualna karta zbliżeniowa, którą rodzic/prawny opiekun otrzymuje nieodpłatnie w depozyt i potwierdza jej odbiór pisemnie co upoważniony pracownik przedszkola odnotowuje w Rejestrze kart zbliżeniowych
5. Rodzic wpłaca kaucję 10zł,która jest zwracana z chwilą ukończenia lub wypisania dziecka z przedszkola.
6. Karta jest własnością Przedszkola Publicznego nr 8 w Brzegu.
7. Karta podlega zwrotowi z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy oświadczeniu usług przez przedszkole.
8. W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka, rodzic/prawny opiekun lub inna osoba upoważniona do odbioru dziecka loguje zdarzenie przy pomocy przypisanego indywidualnie każdemu dziecku nr karty i kodu.
9. Wejście dziecka należy zarejestrować przed wprowadzeniem dziecka do sali.
10. Wyjście dziecka należy zarejestrować po odebraniu dziecka z sali.
11. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia skutkuje naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin płatnych za pobyt w przedszkolu.
12. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty obciąża użytkownika karty, który jest zobowiązany
do pokrycia kosztów karty wpłacając należność na konto przedszkola. Koszt wyrobienia i wydania karty wynosi 10zł.
13. W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od przedszkola, dopuszcza się możliwość czasowego prowadzenia papierowej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, w której rodzic potwierdza pobyt dziecka w przedszkolu własnoręcznym podpisem Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2013r.Opublikował: Małgorzata Augustyn
Publikacja dnia: 13.12.2013
Podpisał: Małgorzata Augustyn
Dokument z dnia: 13.12.2013
Dokument oglądany razy: 1 731